Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Jiráskovo náměstí 1166
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 27. 9.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd
3.B
1 Čj 27 supluje Kr (Pš)
2 M 27 supluje Mt (Pš)
3 Prv 27 supluje Mt (Pš)
4 Čj 27 supluje Šf (Pš)
7.A
5 Čj 56 supluje Sf (Zz)
7.B
2 Aj Aj2 52 supluje Rz (Zz)
8.A
1 Čj 31 supluje Še (Zz)
3 Aj Aj2 33 spojí Vf (Zz)
3 Aj Aj1 33 změna Vf
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou